Stoppen met roken? Wij zijn op zoek naar jou!

Waarom?

Stoppen met roken is moeilijk. Daarom testen wij in dit onderzoek een nieuwe behandeling voor stoppen met roken.

Wie kan er mee doen?

Mannen en vrouwen tussen de 25 en 55 jaar die dagelijks filtersigaretten roken. Om deel te nemen aan het onderzoek vragen wij u gedurende het onderzoek van 5 dagen niet te roken.

Wat gaat er gebeuren? 

In dit onderzoek testen wetenschappers van het Amsterdam UMC een nieuwe behandelingsmethode voor rookverslaving die de herinnering aan roken ‘verbleekt’ en het verlangen naar de sigaret vermindert. Onderzoek laat zien dat onze herinneringen kunnen worden beïnvloed. In onze studie zullen we herinneringen aan roken oproepen om ze daarna met een gedachte-experiment te laten verbleken. Tijdens de behandeling loopt u op een lopende band door een 3D-omgeving. Met behulp van zelf meegebrachte foto’s gaan we dan de herinnering aan roken oproepen. We vergelijken in dit onderzoek twee verschillende versies van de methode en we verwachten dat de ene versie beter werkt dan de andere. Tijdens het onderzoek (in totaal 5 dagen) mag u niet roken.

Als u meedoet aan het onderzoek komt u vijf opeenvolgende dagen naar het VU Medisch Centrum voor een training van ongeveer 30 minuten. Daarnaast vragen we u om na 2 weken en na 3 maanden een vragenlijst in te vullen (thuis) over uw huidige rookgedrag.

Wat levert het op?

Voor deelname aan het onderzoek ontvangt u 20 euro per dag. Maar belangrijker, uw deelname draagt bij aan het ontwikkelen van een nieuwe behandeling voor het stoppen met roken en vergroot mogelijk ook uw kans om te stoppen.

Mee doen? 

Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Momenteel zijn we bezig met het analyseren van de eerste onderzoeksresultaten.