CoNEMO: Cocaine and Negative Emotions

Cocaïne en Negatieve Emoties: zijn mannen en vrouwen hetzelfde? 

Hoewel zowel mannen als vrouwen cocaïne gebruiken, heeft het onderzoek naar cocaïne gebruik- en verslaving zich in het verleden helaas met name gericht op mannelijke cocaïne gebruikers. We weten daarom nog maar weinig over de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke cocaïnegebruikers, hoewel deze informatie heel belangrijk kan zijn bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld interventies die gericht op het voorkomen van een cocaïneverslaving of interventies die zich richten op de behandeling van cocaïneverslaving.

In dit onderzoek, van het UMC Amsterdam / Universiteit van Amsterdam heb ik met behulp van MRI scan onderzocht of er verschillen zijn in hoe het brein van mannelijke en vrouwelijke cocaïne gebruikers bepaalde informatie verwerkt. Specifiek heb ik gekeken naar de verwerking van negatieve emoties en het werkgeheugen, omdat deze processen een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen en de behandeling van een verslaving.  Met dit onderzoek hoop ik meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen mannen en vrouwen die regelmatig cocaïne gebruiken, om zodoende de preventie en behandeling van cocaïneverslaving te kunnen verbeteren.

De eerste publicatie van dit onderzoek laat zien dat er grote verschillen zitten tussen mannen en vrouwen met een cocaïneverslaving in de hersenactiviteit tijdens het uitvoeren van een werkgeheugentaak. Deze resultaten erop duiden dat problemen met cognitieve controle bij vrouwen mogelijk een belangrijkere rol speelt bij de ontwikkeling en misschien ook behandeling van verslaving, dan bij mannen. Verder onderzoek is echter nodig om de exacte implicaties van dit onderzoek vast te stellen. Lees het oorspronkelijke (wetenschappelijke) artikel hier:  Sekseverschillen in de rol van het werkgeheugen bij de ontwikkeling van cocaïneverslaving

In een tweede publicatie hebben we gekeken naar sekseverschillen in de relatie tussen de hunkering naar cocaïne en structuur van de insula. De insula is een hersengebied wat een belangrijke rol speelt bij het intergreren van zintuigelijke informatie in een emotionele context, en lijkt daarmee ook een rol te spelen bij het ontstaan van hunkering naar verslavende middelen zoals cocaïne. Wij laten in dit onderzoek echter zien dat deze samen hang anders is voor vrouwen dan voor mannen, wat mogelijk belangrijke implicaties heeft voor interventies die zich richten op de insula, zoals Transcraniële magnetische stimulatie. Lees het oorspronkelijke artikel hier: Sekseverschillen in de relatie tussen insula structuur en de hunkering naar cocaïne