CoNEMO: Cocaine and Negative Emotions

Cocaïne en Negatieve Emoties: zijn mannen en vrouwen hetzelfde? 

Hoewel zowel mannen als vrouwen cocaïne gebruiken, heeft het onderzoek naar cocaïne gebruik- en verslaving zich in het verleden helaas met name gericht op mannelijke cocaïne gebruikers. We weten daarom nog maar weinig over de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke cocaïnegebruikers, hoewel deze informatie heel belangrijk kan zijn bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld interventies die gericht op het voorkomen van een cocaïneverslaving of interventies die zich richten op de behandeling van cocaïneverslaving.

In dit onderzoek, van het UMC Amsterdam / Universiteit van Amsterdam heb ik met behulp van MRI scan onderzocht of er verschillen zijn in hoe het brein van mannelijke en vrouwelijke cocaïne gebruikers bepaalde informatie verwerkt. Specifiek heb ik gekeken naar de verwerking van negatieve emoties en het werkgeheugen, omdat deze processen een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen en de behandeling van een verslaving.  Met dit onderzoek hoop ik meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen mannen en vrouwen die regelmatig cocaïne gebruiken, om zodoende de preventie en behandeling van cocaïneverslaving te kunnen verbeteren.

De data voor dit project is in 2019 verzameld, en de eerste resultaten zullen hier binnenkort gepubliceerd worden.